Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Award


Gold medal in INNOWACJE 2013 contest during TECHNICON-INNOWACJE 2013 fair

Laureates: Marek Domański, Tomasz Grajek, Robert Ratajczak, Krzysztof Klimaszewski, Maciej Kurc, Jakub Stankowski, Marta Stępniewska, Krzysztof Wegner, Adrian Dziembowski, Dawid Mieloch, Tytus Sielach,

Gold medal in INNOWACJE 2013 contest during 9. Industrial Technology, Science and Innovation Fair TECHNICON-INNOWACJE 2013 for „Stereoskopowy system automatycznego pomiaru gabarytów pojazdów” (Stereoscopic system for automatic measurements of vehicle dimensions) developed by the team of Chair of Multimedia Telecommunications and Electronics: prof. dr hab. inż. Marek Domański, dr inż. Tomasz Grajek, mgr inż. Robert Ratajczak, dr inż. Krzysztof Klimaszewski, mgr inż. Maciej Kurc, mgr inż. Jakub Stankowski, dr inż. Marta Stępniewska, mgr inż. Krzysztof Wegner, inż. Adrian Dziembowski, inż. Dawid Mieloch, inż. Tytus Sielach and in cooperation with Zylia sp. z o.o., Poznań.
Project description, About award (pol)