Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Award


Distinction for Dominika Klóska in the Young Scientists Competition for the conference presentation: The use of input depth maps in decoder-side depth estimation

Laureates: Dominika Klóska,

Wyróżnienie dla Dominiki Klóski w Konkursie Młodych Naukowców za referat: Wykorzystanie wejściowych map głębi w estymacji głębi po stronie dekodera