Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Project

New-generation modules for video processing and compression,
National intellectual property project conducted through the years 2012 - 2015
Founder: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Series: POIG, Edition: 1.3.2,
Project leader: Tomasz Grajek, Contractors: Marek Domański, Krzysztof Klimaszewski, Adam Łuczak, Robert Ratajczak, Jakub Siast, Olgierd Stankiewicz, Jakub Stankowski, Krzysztof Wegner,
Project webpage