Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Publication

Marek Domański, Roger Świerczyński,
An Image Smoothing Technique Based on Subband Decomposition,
XIX Krajowa Konferencja Teoria Obwodów i Układy Elektroniczne, Krynica, 1996, pp. II/537-II/542,
EndNoteCitation