Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Publication

Wojciech Rościszewski,
Artificial Load For Audio Measurements,
Enginering diploma thesis at Poznan University of Technology, Faculty of Computing And Telecommunications, 2022,
Supervisor: dr inż. Łukasz Matuszewski, Reviewer(s): dr inż. Jakub Nikonowicz,
Full textEndNoteCitation

Abstract

Projekt dyplomowy koncentruje się na pomiarze dzwięku za pomocą sztucznego obciążenia. Ukazuje projekt i wykonanie sterowanego cyfrowo sztucznego obciążenia. Praca ta również pokazuje badania różnych możliwości pomiarów dźwięku z wykorzystaniem sztucznych obciążeń.