Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Publication

Marek Domański, Krzysztof Rakowski,
Bezstratna kompresja barwnych obrazów medycznych,
Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne, Poznań, Poland, 9-10 December 1999,
EndNoteCitation