Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Publication

Sławomir Maćkowiak,
Biometryczna identyfikacja rozmówcy,
Twierdza, Vol. 62, No. 4/2010, 2010, pp. 54-59,
EndNoteCitation