Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Publication

Adam Łuczak, Sławomir Maćkowiak,
Dedykowane oprogramowanie do zastosowań telepatologicznych,
Krajowa Konferencja Naukowa "Telemedycyna", Łódź, Poland, 17-19 August 2000, pp. 63-68,
Full textEndNoteCitation