Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Publication

Sławomir Maćkowiak,
Hierarchiczna kompresja cyfrowych sygnałów wizyjnych,
Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne, Poznań, Poland, 2000, pp. 3.6.1-3.6.4,
Full textEndNoteCitation