Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Publication

Sławomir Maćkowiak, Anna Łukowa,
Identyfikacja osób z wykorzystaniem obrazu spojówki oka,
Przegląd Telekomunikacyjny, No. 6, June 2013, pp. 510-513,
EndNoteCitation