Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Publication

Łukasz Błaszak, Sławomir Maćkowiak,
Koder wizyjny AVC ze skalowalnoscia przestrzenno-czasowa,
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, Wrocław, Poland, 25-27 June 2003, pp. 345-348,
Full textEndNoteCitation