Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Publication

Damian Karwowski, Jakub Stankowski, Krzysztof Klimaszewski, Tomasz Grajek, Krzysztof Wegner, Olgierd Stankiewicz,
Kodery wizyjne – podstawowe ograniczenia w praktycznym wykorzystaniu,
Twierdza, Vol. 85, No. 1, 2017, ISSN: 1507-6474,
EndNoteCitation

Abstract

Co 9-10 lat powstaje nowa technika kompresji ruchomego obrazu, która jest około 2-krotnie wydajniejsza niż poprzednia. Daje to możliwość przemysłowego wykorzystania coraz lepszych rozwiązań w zakresie kompresji, mimo że w praktyce wykorzystanie nowych koderów wiąże się z wieloma istotnymi ograniczeniami. O nich właśnie jest ten artykuł.