Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Publication

Damian Karwowski,
Kodowanie entropijne w standardzie H.264/AVC,
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, Warsaw, Poland, 16-18 June 2004,
EndNoteCitation