Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Publication

Tomasz Żernicki,
Kompresja cyfrowych sygnałów fonicznych z łącznym wykorzystaniem rozszerzenia widma i modelowania,
PhD Dissertation at Poznan University of Technology, Faculty of Electronics and Telecommunications, 2010,
Supervisor: prof. dr hab. inż. Marek Domański, Reviewers: prof. dr hab. inż. Bożena Kostek, prof. dr hab. inż. Ryszard Stasiński,
Abstract (pol)Full text (pol)EndNoteCitation