Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Publication

Maciej Bartkowiak,
Chapter: Kompresja sygnałów fonicznych,
Book: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów w telekomunikacji. Podstawy. Multimedia. Transmisja.,
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014, pp. 571-624, ISBN: 978-83-01-17445-3,
EndNoteCitation