Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Publication

Maciej Bartkowiak, Marek Domański, Krzysztof Moder, Roger Świerczyński,
Laboratorium dydaktyczne przetwarzania obrazów,
Poznanskie Warsztaty Telekomunikacyjne '96, Poznan, 1996, pp. 106-111,
EndNoteCitation