Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Publication

Adam Łuczak, Sławomir Maćkowiak,
Medyczny system multimedialny ze zdalnym dostępem,
Systemy i Technologie Komunikacji Multimedialnej, Łódź, Poland, 14-15 March 2000, pp. 231-236,
Full textEndNoteCitation