Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Publication

Wojciech Bandurski,
Metody analizy i symulacji połączeń w szybkich układach cyfrowych,
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2006, ISBN: 83-7143-291-7,
EndNoteCitation