Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Publication

Krzysztof Wegner, Damian Karwowski, Jakub Stankowski, Krzysztof Klimaszewski, Olgierd Stankiewicz, Tomasz Grajek,
Nowa technika optymalizacji działania kodera HEVC,
Przegląd Telekomunikacyjny, Vol. 88, No. 6, 2016, pp. 237-240, ISSN: 1230-3496,
Full textEndNoteCitation

Abstract

W pracy przedstawiono nową metodą szybkiego wyboru trybu kodowania wewnątrzobrazowego INTRA w koderze standardu HEVC. Podstawą opracowanej metody jest szczegółowa wiedza o częstości wybierania przez koder poszczególnych trybów kodowania wewnątrzobrazowego, w zależności od żądanej prędkości bitowej, rozdzielczości obrazu oraz jakości zakodowanego obrazu. Realizacja programowa opracowanej metody pozwoliła na pokazanie, że można płynnie regulować stopień przyspieszenia kodera i efektywność kodowania za jego pomocą.