Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Publication

Marek Domański,
Obraz cyfrowy. Reprezentacja, kompresja, podstawy przetwarzania. Standardy JPEG i MPEG,
(Digital Picture. Representation, compression, introduction to processing. JPEG and MPEG standards),
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2010, ISBN: 978-83-206-1795-5,
EndNoteCitation