Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Publication

Jakub Rachwalski, Maciej Bartkowiak,
Chapter: Ocena jakości sygnałów fonicznych,
Book: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów w telekomunikacji. Podstawy. Multimedia. Transmisja.,
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014, pp. 625-664, ISBN: 978-83-01-17445-3,
EndNoteCitation