Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Publication

Sławomir Maćkowiak,
Oko w identyfikacji biometrycznej,
Twierdza, Vol. 1(55)/2009, 2009, pp. 54-61,
EndNoteCitation