Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Publication

Maciej Bartkowiak,
Parametryczne kodowanie harmonicznych obiektów dźwiękowych,
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji Radiofonii i Telewizji KKRRiT 2010, Krakow, Poland, 16-19 June 2010,
EndNoteCitation