Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Publication

Marek Domański, Roger Świerczyński,
Redukcja danych w obrazach cyfrowych przy pomocy kodowania subpasmowego,
9-te Krajowe Sympozjum Telekomunikacji, Bydgoszcz, Polska, 1993, pp. 107-114,
EndNoteCitation