Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Publication

Marek Domański, Adam Łuczak, Roger Świerczyński,
Skalowalne kodowanie sygnałów wizyjnych,
Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne PWT'97, Poznań, 1997, pp. III 5-1 - III 5-4,
EndNoteCitation