Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Publication

Marek Domański, Roger Świerczyński,
Subpasmowe kodowanie obrazów,
11-th Krajowe Sympozjum Telekomunikacji, Bydgoszcz, 1995, pp. 462-470,
EndNoteCitation