Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Publication

Adam Łuczak, Sławomir Maćkowiak, Krzysztof Rakowski, Zbiegniew Szymański,
System multimedialny dla telemedycyny,
Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne, Poznań, Poland, 9-10 December 1999,
Full textEndNoteCitation