Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Publication

Olgierd Stankiewicz, Krzysztof Wegner,
System telewizji stereowizyjnej z wyznaczaniem mapy głębi,
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji KKRRiT 2008, Wrocław, Poland, April 2008,
Full textEndNoteCitation