Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Publication

Marek Domański, Adam Łuczak, Krzysztof Klimaszewski,
Telewizja swobodnego punktu widzenia,
Przegląd Telekomunikacyjny, No. 2-3, February/March 2013, pp. 84-86,
EndNoteCitation