Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Publication

Andrzej Popławski,
Trojwymiarowa falkowa kompresja sekwencji wizyjnych z małym opóźnieniem kodowania,
PhD Dissertation at Poznan University of Technology, Faculty of Electrical Engineering, 2006,
Supervisor: prof. dr hab. inż. Marek Domański,
Full text (pol)EndNoteCitation