Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Publication

Adam Łuczak, Sławomir Maćkowiak,
Uniwersalne oprogramowanie do realizacji koderów wizyjnych,
Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne, Poznań, Poland, 1998, pp. 3.5-1 3.5-4,
Full textEndNoteCitation