Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Publication

Sławomir Maćkowiak,
Wielomodalna biometryczna autentykacja osób w systemie peer-2-peer,
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji KKRRiT 2008, Wrocław, Poland, 9-11 April 2008,
EndNoteCitation