Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Publication

Sławomir Maćkowiak,
Wplyw macierzy kwantyzacji subpasm na efektywnosc kompresji skalowalnego kodera wizyjnego,
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji KKRRiT 06, Poznan, , 7 - 9 czerwiec 2006,
Full textEndNoteCitation