Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Publication

Sławomir Maćkowiak,
Wykorzystanie deskryptorów MPEG-7 w kodowaniu przejscia edycyjnego w koderze wizyjnym,
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, Kraków, , 15-17 June 2005,
Full textEndNoteCitation