Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Publication

Dominika Klóska, Błażej Szydełko, Dawid Mieloch,
Wykorzystanie wejściowych map głębi w estymacji głębi po stronie dekodera,
Przegląd telekomunikacyjny, 2022, pp. 392-395,
Full textEndNoteCitationDOI