Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Publication

Marek Domański,
Zaawansowane techniki kompresji obrazów i sekwencji wizyjnych,
(Advanced techniques for image and video compression),
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 1998, ISBN: 83-7143-030-2,
EndNoteCitation