Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Publication

Jarosław Samelak, Cezary Korzeniewski, Łukasz Kowalski, Jakub Stankowski,
Zoptymalizowana implementacja dekodera HEVC,
Przegląd Telekomunikacyjny, No. 6/2014, Warszawa, Polska, June 2014, pp. 583-586,
Full textEndNoteCitation