Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Audio Engineering Society (AES) - Poznan Student Section


Audio Engineering Society (AES) - Poznan Student Section

Ruszyła Poznańska Studencka Sekcja AES

Audio Engineering Society (AES) to międzynarodowe stowarzyszenie inżynierii dźwięku, które zrzesza osoby zawodowo i hobbystycznie związane z techniką foniczną oraz studentów uczelni technicznych i muzycznych. W dniu 15.01.2014 została utworzona Poznańska Studencka Sekcja AES, która umożliwiać będzie współpracę studentów z różnych poznańskich uczelni w zakresie szeroko pojętej techniki fonicznej. Głównym celem sekcji jest umożliwienie członkom poznanie najnowszych osiągnięć z zakresu przetwarzania dźwięku, prezentację swoich osiągnięć oraz uzyskanie wsparcia dla projektów rozwojowych. Oprócz rozwijania wiedzy teoretycznej przez spotkania z ekspertami z branży oraz udział w wykładach i konferencjach, członkowie sekcji będą mogli również doskonalić swoje umiejętności praktyczne przez wspólną pracę nad różnymi projektami. Wszyscy studenci zainteresowani takimi zagadnieniami jak elektroakustyka, multimedia, reżyseria dźwięku itp., którzy zechcieliby uzyskać więcej informacji na temat przystąpienia do sekcji proszeni są o kontakt z p. Łukaszem Januszkiewiczem: ljanuszkiewicz@multimedia.edu.pl