Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Specjalność MiEPU


Specjalność MiEPU (Multimedia i Elektronika Powszechnego Użytku) składa się z zespołu uzupełniających się przedmiotów dostarczających wiedzy i umiejętności niezbędnych inżynierom pracującym w następujących obszarach gospodarki:

 • Telewizja:
  • Naziemna cyfrowa
  • Kablowa - analogowa i cyfrowa
  • Satelitarna cyfrowa
 • Przetwarzanie i kompresja obrazów
 • Przetwarzanie i kompresja dźwięku
 • Ochrona:
  • Dozór wizyjny
  • Biometria
 • Projektowanie urządzeń elektronicznych
 • Programowalne układy elektroniczne:
  • mikroprocesory i mikrokontrolery
  • układy FPGA i CPLD
 • Rozwój oprogramowania:
  • oprogramowanie systemów multimedialnych
  • programowanie układów wbudowanych
 • Elektronika użytkowa


Slajdy z prezentacji

Personel Katedry to grupa doświadczonych badaczy i deweloperów, uzdolnionych dydaktyków i instruktorów. Dzięki szerokiej współpracy z firmami zewnętrznymi mają oni szeroką wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju technologii, technik i metod wykorzystywanych w praktyce przez najlepiej rozpoznawalne firmy międzynarodowe.

Lista przedmiotów obecnie prowadzonych przez pracowników Katedry:

Ale specjalność MiEPU to nie tylko zajęcia i egzaminy. Jeśli tylko chcesz, możesz pracować jeszcze ciężej i sprawić, by świat stał się wspanialszym miejscem, razem z pracownikami Katedry! Wszyscy studenci mają szansę zagłębić się we wspaniały, ekscytujący świat badań naukowych prowadzonych przez pracowników. Najlepsi, najbardziej uzdolnieni studenci mają okazję brać udział w badaniach dotyczących najnowszych osiągnięć naukowych, współpracować z partnerami przemysłowymi i zyskiwać bezcenne doświadczenie praktyczne. Zdarza się również, że można wziąć udział w naprawdę atrakcyjnych wydarzeniach, organizowanych przez nas po godzinach pracy! Serdecznie zapraszamy do nas!