Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Tematy prac inżynierskich i magisterskich


Lista tematów prac inzynierskich i magisterskich zaproponowanych przez pracowników KTMiM.

Zaproponowane tematy są jedynie sugestiami a ostateczny temat jest ustalany indywidualnie w czasie spotkania z promotorem.

Aktualne

Poprzednie roczniki